Privacybeleid

Contactgegevens i4PROJECTS

Vragen over deze verklaring of over de manier waarop i4PROJECTS omgaat met jouw gegevens, kun je richten aan:

I4PROJECTS B.V.

Willy Brandtlaan 81, 6716 RJ Ede

088-3040700

info@i4PROJECTS.nl

I4PROJECTS B.V. heeft geen Functionaris voor Gegevensbescherming

 

Opt-out verzoek

Wil je in de toekomst geen marketinginformatie van i4PROJECTS meer ontvangen, met inbegrip van abonnementen, stuur dan een e-mail naar marketing-opt-out@i4PROJECTS.nl

Bereik van Online Privacyverklaring

De i4PROJECTS Online Privacyverklaring geldt voor die websites van i4PROJECTS B.V. en onze gelieerde ondernemingen die links naar deze Verklaring bevatten. Hieronder vind je enkele kernpunten van de Verklaring.

Persoonlijke gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van een abonnement aan u, of het afhandelen van een sollicitatie.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met je beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?

Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.

Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties.

Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.

Door i4PROJECTS B.V. of organisaties onder dezelfde holding: voor marketingdoeleinden, als u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze sites, voor het vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van websites.

Uw keuzemogelijkheden

Als we gegevens van uw verzamelen, dient u hiervoor uitdrukkelijk toestemming te verlenen. Zonder toestemming mogen we deze gegevens niet gebruiken.

We vragen altijd toestemming voor het plaatsen en gebruiken van cookies. Bovendien heeft u de mogelijkheid om het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

Cookies 

i4PROJECTS gebruikt cookies voor meerdere doeleinden. U kunt altijd zelf kiezen welke cookies u wel en niet toestaat. Meer informatie over cookies zijn te vinden in onze cookiestatement

De privacyrechten die u heeft

  • Het recht op vergetelheid
  • Het recht op dataportabiliteit
  • Het recht op inzage
  • Het recht op beperking van gegevensverwerking
  • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
  • Het recht op rectificatie en aanvulling